PÄIVÄKOTI ASEMAPÄÄLLIKKÖ – Ehdotus vuoden päiväkodiksi 2016

”Ehdotin Asemapäällikköä vuoden päiväkodiksi. Perustelin sitä näin: Päiväkoti Asemapäällikössä kaiken toiminnan lähtökohta on leikkivä, luova, ainutlaatuinen lapsi. Päiväkodissa on monipuolista toimintaa, jossa erityisesti korostuvat luovan toiminnan monet muodot. Joka vuosi päiväkodin henkilökunta yhdessä lasten ja vanhempien kanssa toteuttaa musikaalin, jossa estradille pääsevät ihan kaikki päiväkodin lapset. Musikaalin tuotoilla rahoitetaan lasten retkiä ja kulttuuriaktiviteetteja ympäri vuoden.
Päiväkoti Asemapäällikön ammattitaitoinen henkilökunta kuuntelee vanhempia, jotka saavat halutessaan osallistua toimintaan käymällä talkoissa tai tapahtumissa. Tämänkin toiminnan tavoitteena on oppia tuntemaan koko perhe niin hyvin, että yhdessä saataisiin paras mahdollinen lopputulos: Se, että lapsella on päiväkodissa hyvä olla, hän saa leikkiä ja oppia uutta, häntä tuetaan siinä, missä hän tarvitsee apua ja häntä kannustetaan siinä, missä hän on lahjakas.
Asemapäällikön ihana rakennus mahdollistaa myös eri-ikäisten vuorovaikutuksen, ja erityisen hienosti korostuu se, miten isommat oppivat ottamaan pienempiä mukaan leikkeihin ja touhuihin. Yksi hyvin tärkeä asia on myös hyvät tavat, jotka ovat arvossaan päiväkodissa.
En voisi sydämessäni tuntea mistään asiasta enempää iloa kuin siitä, että minun molemmat lapseni ovat saaneet kasvaa Päiväkoti Asemapäällikössä. Mikään ei ole ihanampaa perheelle, kun saada tietää, että lapsi on hoidossa parhaassa mahdollisessa paikassa, kun itsellä ei ole mahdollisuus lasta hoitaa.
Olen itsekin lastentarhanopettaja, kasvatustieteen maisteri ja opettajan pedagogiset opinnot tehnyt oppimisen asiantuntija  ja voin 
sydämestäni suositella Päiväkoti Asemapäällikkö vuoden päiväkodiksi.” Harriet Urponen ASEMAPÄÄLLIKKÖ 2010